ἀπειθήσει

ἀπειθήσει
ἀπειθέω
to be disobedient
aor subj act 3rd sg (epic)
ἀπειθέω
to be disobedient
fut ind mid 2nd sg
ἀπειθέω
to be disobedient
fut ind act 3rd sg
ἀ̱πειθήσει , ἀπειθέω
to be disobedient
futperf ind mp 2nd sg (doric aeolic)
ἀ̱πειθήσει , ἀπειθέω
to be disobedient
futperf ind act 3rd sg (doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”